«Επί Τόπου Στροφή» στην Προστασία του Περιβάλλοντος