Ο Κύκλος των Μεταλ…λωρύχων Ποιητών – Συνέντευξη Argy (Nightstalker)