Παύλος Κοντογιαννίδης: «Ο πολιτισμός είναι η στάθμη της ποιότητας του μυαλού και γενικότερα της έκφρασης του ανθρώπου»