Ο Κύκλος των Μεταλ…λωρύχων Ποιητών – Rotting Christ (Nemesis)