Δημήτρης Παπαδημητρίου: «Οι ιδέες µόνο µπορούν να δικαιώσουν και να οδηγήσουν τους ανθρώπους»