Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από τις πυρκαγιές