Ένα post live… σφηνάκι για τον αγέραστο Iggy: Cheers to rock ‘n’ roll!