Λάκης Παπαδόπουλος: «Ο έρωτας της ζωής μου ήταν η μουσική, η κιθάρα και μετά οι γυναίκες»