Δημήτρης Πουλικάκος: «Η μουσική είναι συμπαντική γλώσσα, που δεν θέλει λόγια. Κατανοητή απ’ όλους»