ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΗΡΩΙΔΑΣ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ