Ανταπόκριση: Clutch / Tuber (24.08.2016 – Ιερά Οδός Club)